Thiết kế bởi UK Design Studio

Hang mục: Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng mặt tiền 7m

Diện tích đất: Mặt bằng nhà phố mặt tiền 7m 

Danh mục: Thiết kế nhà phố hiện đại

Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng mặt tiền 7m

Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng mặt tiền 7m 1

Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng mặt tiền 7m 2