Xưởng gỗ – Địa điểm: 29/6b ấp Đông Lân, xa Bà Điểm, huyện Hóc Môn