Thiết kế bởi UK Design Studio

Công trình: Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại

Địa chỉ: Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích: Thiết Kế văn phòng 30m2

Hạng mục: Thiết kế nội thất văn phòng, Thiết kế mặt bằng văn phòng, phối cảnh 3D văn phòng làm việc hiện đại

Danh mục: Thiết kế Nội thất văn phòng 

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 9

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 8

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 7

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 2

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 3

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 4

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 5

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 6

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 10

Thiết kế văn phòng làm việc hiện đại 30m2 11