Thiết kế bởi UK Design Studio

Công trình: Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 

Địa chỉ: Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích: Mặt bằng Cafe 10x20m

Hạng mục: Thiết kế quán cafe sân vườn, Thiết kế Logo Mộc, Thiết kế mặt bằng quán cafe sân vườn, phối cảnh 3D quán cafe sân vuờn

Danh mục: Thiết kế Quán Cafe

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 10

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 3

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 4 Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 5

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 6

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 7

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 8

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 9

Thiết kế quán Cafe sân vườn, MỘC coffee 2