Thiết kế bởi UK Design Studio

Hạng mục: Thiết kế nhà phố kết hợp kinh doanh, Thiết kế nhà phố 5 tầng hiện đại mặt tiền 3m, thiết kế nhà phố diện tích nhỏ

Diện tích đất: Mặt bằng nhà phố mặt tiền 3m, Mặt bằng nhà phố diện tích nhỏ, mặt bằng nhà phố kết hợp kinh doanh

Danh mục: Thiết kế nhà phố hiện đại

Thiết kế nhà phố kết hợp kinh doanh mặt tiền 3m