Thiết kế bởi UK Design Studio

Hang mục: Thiết kế nhà phố hiện đại hướng tây

Diện tích đất: Mặt bằng nhà phố 5x20m

Danh mục: Thiết kế nhà phố hiện đại

Thiết kế nhà phố hiện đại hướng tây 1

Thiết kế nhà phố hiện đại hướng tây 2

Thiết kế nhà phố hiện đại hướng tây 3