Thiết kế bởi UK Design Studio

Hang mục: Thiết kế nhà phố hiện đại diện tích nhỏ, Thiết kế nhà phố hiện đại 3x15m

Diện tích đất: Mặt bằng nhà phố 3x15m, mặt bằng nhà phố diện tích nhỏ

Danh mục: Thiết kế nhà phố hiện đại

Thiết kế nhà phố hiện đại 3x15m - 2

Thiết kế nhà phố hiện đại 3x15m - 3

Thiết kế nhà phố hiện đại 3x15m