Thiết kế bởi UK Design Studio

Công trình: Thiết kế nhà hàng chay Tâm Mộc, Nhà hàng chay & coffee TÂM MỘC

Địa chỉ: 418 Đường Tân Túc, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích: Mặt bằng nhà hàng 17x20m, 

Hạng mục: Thiết kế nhà hàng chay 17x20m, Thiết kế Logo Tâm Mộc, Thiết kế mặt bằng nhà hàng chay, phối cảnh 3D nhà hàng chay Tâm Mộc

Danh mục: Thiết kế nhà hàng

Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 2 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 3 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 4 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 5 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 6 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 7 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 1 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 9 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 8 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 10 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 11 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 12 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 13 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 14 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 15 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 16 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 17 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 18 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 19 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 20 Thiết kế nhà hàng chay TÂM MỘC 21