Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương

Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương

Thiết kế bởi UK Design Studio
Công trình: Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương
Diện tích: thiết kế mặt bằng biệt thự 30x15m
Hạng mục: Thiết kế mặt bằng biệt thự 30x15m, Phối cảnh 3D, Thiết kế ngoại cảnh sân vườn 3D
Danh mục: Thiết kế biệt thự mái Thái

Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 6 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 5 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 4 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 3 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 2 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 1 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương

Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 15 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 14 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 18 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 19 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 16 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 21 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 20 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 22 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 13 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 12 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 11 Thiết kế biệt thự kết hợp nhà thờ ở Bình Dương 10

Những công trình khác có thể bạn quan tâm

Hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn

Trao Đổi