• Đơn vị thiết kế: UK Design Studio
  • Hạng mục: Nhà phố 1 trệt 2 lầu, nhà phố liền kề
  • Địa điểm: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất: 4×14 m
  • Chủ đầu tư: Anh Tôn
  • Hoàn thành: 2019
  • Danh Mục: Thiết kế nhà phốNhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 2 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 13 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 1 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 6 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 5 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 12 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 11 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 7 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 8 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 9 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 4 Nhà phố 1 trệt 2 lầu quận 6 3