Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng kết hợp văn phòng kinh doanh 4,5x20m

Nhà phố hiện đại 3 tầng 4,5x20m

Thiết kế bởi UK Design Studio
Hang mục: Thiết kế nhà phố hiện đại 3 tầng 4,5×20 m
Diện tích đất: Mặt bằng nhà phố 4,5x20m
Danh mục: Thiết kế Nhà phố hiện đại

Nhà phố hiện đại 3 tầng 4,5x20m - 1 Nhà phố hiện đại 3 tầng 4,5x20m - 2Nhà phố kết hợp văn phòng kinh doanh 4,5x20m 1 Nhà phố kết hợp văn phòng kinh doanh 4,5x20m 2 Nhà phố kết hợp văn phòng kinh doanh 4,5x20m 3 Nhà phố kết hợp văn phòng kinh doanh 4,5x20m 4 Nhà phố kết hợp văn phòng kinh doanh 4,5x20m 5

Những công trình khác có thể bạn quan tâm

Hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn