Phu My villa – Thiết kế bởi NhaDan

Nhà đẹp Sài Gòn_phumy05

Thiết kế, thi công bởi Nha Dan construction

Công trình: Phu My villa – Nhà ở Sài Gòn

Kiến trúc sự: Nguyen Dinh Gioi, Tran Quy Tien

Tổng diện tích nhà: 1000m2

Hoàn thành: năm 2012

Danh mục: Nhà đẹp Sài Gòn

Nhà đẹp Sài Gòn_phumy02 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy03 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy04 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy08 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy09 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy10 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy11 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy11a Nhà đẹp Sài Gòn_phumy12 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy13 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy14 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy14a Nhà đẹp Sài Gòn_phumy15 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy06 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy07 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy16 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy17 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy18 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy19 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy20

Tổng hợp – UK Design Studio (Thực hiện NineDiop)

Những công trình khác có thể bạn quan tâm

Hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn